logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH  
Kalkulacja składki – OC Biura Rachunkowe
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Zakres wnioskowanego ubezpieczenia
Czy prowadzisz działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej:
Ubezpieczenie obowiązkowe:
Wyłączenie prawa PZU SA do regresu:
Ubezpieczenie z tytułu wykonywania określonych czynności księgowych
(Klauzula 78):
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o zwrot zapłaconych przez Ubezpieczonego kar i grzywien nałożonych na Ubezpieczonego w wyniku decyzji Szefa KAS (kara administracyjna) z limitem odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN.
Klauzula 13 – podwykonawcy:
Klauzula 61 – dokumenty:
Ubezpieczenie na dodatkowe ryzyka (Klauzula 40):
Klauzula 13 – podwykonawcy:
Klauzula 61 – dokumenty:
Ubezpieczenie nadwyżkowe (Klauzula 51):
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o zwrot zapłaconych przez Ubezpieczonego kar i grzywien nałożonych na Ubezpieczonego w wyniku decyzji Szefa KAS (kara administracyjna) z limitem odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN.
Klauzula 13 – podwykonawcy:
Klauzula 61 – dokumenty:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy posiadasz ubezpieczenie OC zawodowe: TAK NIE
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją ochrony w PZU SA: TAK NIE
Liczba odszkodowań wypłaconych w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
Bezszkodowy okres ubezpieczenia – liczba lat:
Dodatkowe dane do kalkulacji składki
Przychód netto (bez VAT) za ostatni pełny rok działalności objętej ubezpieczeniem:
Kod agenta
Jeśli posiadasz, wpisz tu kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę