logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH  
Kalkulacja składki – OC Biura Rachunkowe UNIQA
 
Ubezpieczyciel
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS – Nr KRS: 0000271543
NIP: 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 141.730.747,00 zł – opłacony w całości
Zakres kalkulowanego ubezpieczenia
Czy prowadzisz działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej:
Ubezpieczenie obowiązkowe:
Wyłączenie prawa UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA do regresu:
Ubezpieczenie z tytułu wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego:
Ubezpieczenie kadry i płace:
Ubezpieczenie nadwyżkowe:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy posiadasz ubezpieczenie OC zawodowe: TAK NIE
Czy kalkulowane ubezpieczenie będzie kontynuacją ochrony: TAK NIE
Liczba odszkodowań wypłaconych w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
Nieprzerwany bezszkodowy okres dotychczasowego ubezpieczenia OC:
Dodatkowe dane do kalkulacji składki
Przychód netto (bez VAT) za ostatni pełny rok działalności objętej ubezpieczeniem:
Kod agenta
Jeśli posiadasz, wpisz tu kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę